Onderwerp: Bezoek-historie

MER baggerspecieverwerking Koegorspolder : werkdocument effectvoorspelling Geluid en Luchtkwaliteit, alternatief 1 t/m 4
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA), Waterbodems Advies en Uitvoering (RWS, WAU); Opsteller: M. Holleman

 

Samenvatting

Verwachte effecten van aanleg en gebruik van verschillende alternatieven op lucht en geluid m.b.t. het baggerspeciedepot Koegorspolder.

 

Annotatie

25 p.
bijl., tab., fig.
Reg.nr. WAU.PIKZ-4-97028
Status: Definitief, Versie 2
Definitief
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (ZL)
Reg.nr.: PDB.PIKZ-4-96289
Met lit.opg.

Naar boven