Onderwerp: Bezoek-historie

Het regenmodel in de Oostvaardersplassen : voldoende dynamiek in waterpeil voor een diverse en stabiele broedvogelbevolking?
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); N. Beemster, M. Platteeuw; Staatsbosbeheer; Altenburg& Wymenga ecologisch onderzoek

 

Annotatie

38 p.
ill.
(RIZA werkdocument ; 2002.077X)
(A&W rapport ; 341)
Met lit. opg.

Naar boven