Onderwerp: Bezoek-historie

Risman Quick Scan Herinrichting Tiengemeten
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH); J.F. de Vos

 

Samenvatting

Verslag van de bijeenkomsten en een uitgevoerde quick scan door het projectteam voor herinrichting van Tiengemeten, die inzicht geeft in de mogelijke risico's die kunnen leiden tot overschrijding van het budget of vertraging in de planning. Daarnaast is een inventarisatie uitgevoerd van de mogelijke maatregelen ter beheersing van de belangrijkste risico's.

 

Annotatie

12 p.
bijl., fig.

Naar boven