Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie Regionaal Beheerplan Zuid-Holland
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.D. Boers, A.W. van der Heijden, Y. Peterman; Steenwinkel Kruithof Associates

 

Samenvatting

Verslag van de evaluatie van de totstandkoming van het Regionaal Beheerplan Droog (RBP).Informatie is verkregen door middel van interviews met werkgroepleden en andere betrokkenen bij het RBP.

 

Annotatie

24 p.
bijl., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

Naar boven