Onderwerp: Bezoek-historie

Onderbouwing van interventieniveaus van wegdekkwaliteit op Nederlandse autosnelwegen
Publicatiedatum:01-10-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Groenendijk, J. van Drent, L.J.W. Pelgröm; KOAC/WMD

 

Samenvatting

Onderzoek naar de kosten en baten van een eventuele verruiming van de momenteel gehanteerde interventieniveaus voor verhardingsonderhoud op Rijkswegen. Het interventieniveau of de interventiewaarde is de wegdek-kwaliteit waarbij onderhoud moet plaatsvinden, gedfinieerd als een bepaalde ernst en omvang van wegdek-schade. De geldende interventieniveaus voor de verschillende schades (zoals rijspoordiepte, langsonvlakheid, stroefheid, rafeling en craquelé) zijn vastgelegd in DWW-wijzers 48 en 48a.

 

Annotatie

96 p. + 8 bijl. 111 p.
ill.
In ordner
Opdrachtkenmerk: IR/011329
Project WB2000/Interventieniveaus
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW). - Contactpersoon: J.H. Swart

Naar boven