Onderwerp: Bezoek-historie

Potentiële risico's van emissies in het IJsselmeergebied : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.A.E. Knoben ...[et al.]; IWACO

 

Samenvatting

Studie in het kader van het onderzoeksprogramma Aanpak emissies NW4 dat in 2000 is uitgevoerd door RDIJ. Het doel van de studie was de potentiële risico's in beeld te brengen op basis van gemeten gehalten van stoffen in water en zwevend stof in de veschillende watersystemen in het IJsselmeergebied. Ook diende de studie aanwijzingen op te leveren over geschikte soorten voor monitoring van effecten.

 

Annotatie

21, [18] p.
bijl., tab.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Contactpersoon: S. Lauwaars
Met lit. opg.

Naar boven