Onderwerp: Bezoek-historie

Kosten en baten van duurzaam bouwen : voorbeeldprojecten
Publicatiedatum:01-05-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Duurzaam Bouwen Advies en Kenniscentrum (DAK); D.S. Beerda, L.J.E. Duijsens, L. Gerritse, J.P.R. Nijland en G.A. Schweitzer

 

Samenvatting

Om duurzaam bouwen (dubo-) maatregelen en daarmee duurzame ontwikkeling binnen de GWW-sector geïnitieerd en geïnternaliseerd te krijgen bij zowel Rijkswaterstaat als lagere overheden is het van groot belang helder inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van de toegepaste maatregelen. Achterliggend doel van het verkennend onderzoek is aan te tonen dat dubo-maatregelen kostenneutraal kunnen zijn en in veel gevallen zelfs win-win-situaties kunnen creëren. Deze rapportage beperkt zich tot twee voorbeeldprojecten waarvoor een kosten-baten analyse is uitgevoerd. Het betreft de toepassing van fijn zand en dimbare verlichting bij de 2e Beneluxtunnel en de vervanging van de elektrische installatie van de Geeuwbruggen te Sneek.

 

Annotatie

28 p. fig., tab.
(Duurzaam bouwen-reeks ; nr. 005)
Rapportnr. DWW-2002-060
Rapportnr. KBDUBO-r-02.001
Met lit.opg.
Projectnaam Kosten en Baten Duurzaam Bouwen
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS-HKU
ISBN van de reeks: 903693799X

Naar boven