Onderwerp: Bezoek-historie

Licht en waterplanten, Veluwerandmeer
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. van Vierssen, G.M. van Dijk, A.W. Breukelaar; Landbouwhogeschool Wageningen, Vakgroep natuurbeheer

 

Annotatie

[61] p.
bijl., diagr.
(Interimrapport ; 1)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW/RIZA)
Begeleidingscommissie bestaande uit: A. bij de Vaate, J. van der Hout, T.J.M. Kos

Naar boven