Onderwerp: Bezoek-historie

De Krabbenkreek; een dynamische geul of een plas water? : mogelijkheden voor een integrale aanpak van de 'zandhongerproblematiek'
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Gijzel; Hogeschool Zeeland

 

Samenvatting

Doel van deze studie is na te gaan welke maatregelen er genomen kunnen worden om de gevolgen van de zandhonger in de Krabbenkreek duurzaam tegen te gaan. Het belangrijkste doel hierbij is antwoord te geven op de volgende vragen: -Wat zij de gevolgen van de zandhonger in de Krabbenkreek? -Is het beleid van Oosterschelde toereikend voor de juiste aanpak van de zandhonger en kan dit mogelijk worden toegepast? -Welke maatregelen zijn er om het schor van Sint-Annaland te beschermen tegen erosie? Verder is gekeken in hoeverre een maatregel mogelijk is in combinatie met het huidige gebruik van de Krabbenkreek, zoals waterrecreatie en visserij. Ook aan de kosten van de mogelijke maatregelen en de procesmatige kant rondom besluitvorming wordt aandacht besteed.

 

Annotatie

83 p.
bijl., ill.
Met samenv. in het eng. en ned.
Met lit.opg.
In opdRacht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

Naar boven