Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling ondiepwater zone rond de Platen van Valkenisse periode 1990-heden
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); A. Arends, D. van Maldegem, B. Willemse

 

Samenvatting

De Westerschelde is verruimd naar een diepganng 48'-43' in de periode 1997-1999. Er is voornamelijk in het oostelijk deel deel van de Westerschelde gebaggerd, waarbij een belangrijk deel is gestort in het westelijk deel. De effecten hiervan worden, zoals in de MER is aanbevolen, geëvalueerd. RIKZ voert samen met RWS Directie Zeeland deze monitoring en evaluatie uit. Doelstelling van deze studie is meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van het ondiepwater areaal, de ontwikkelingen van de nevengeulen en de verdeling tussen hoofd- en nevengeulen in het Oostelijk deel en de mogelijke oorzaken van deze ontwikkelingen. Geconcentreerd is op het gebied rond de Platen van Valkenisse.

 

Annotatie

37 p.
bijl., fig., tab.
Werkdocument RIKZ/AB/2000/823x
In het kader van project ZEEMOVE
Onderdeel van het MOVE programma (speciale studies)
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland
Met lit. opg.

Naar boven