Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspecieverwerking Koegorspolder : akoestisch onderzoek aanleg- en exploitatiefase
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA), Waterbodems Advies en Uitvoering (RWS, WAU); R. Trenning

 

Samenvatting

Beschrift het akoestisch onderzoek in het kader van de m.e.r. en milieuvergunningaanvraag. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsuitstraling van de activiteiten die plaatsvinden bij aanleg en exploitatie van het baggerspeciedepot in de Koegorspolder.

 

Annotatie

[200] p.
bijl., ill.
Documentnr.: WAU.UBK-3-01048
Versie: Definitief, versie 3
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

Naar boven