Onderwerp: Bezoek-historie

Uitvoeringsplan baggerspecieverwerking Koegorspolder : civieltechnische voorzieningen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); D. de Kramer

 

Samenvatting

Dit document maakt deel uit van het uitvoeringsplan Baggerspecieverwerking Koegorspolder en beperkt zich tot een beschrijving van de uitvoering van de basisvariant, een depot van 5,5o m boven het maaiveld (NAP +6,50 m), inclusief gondopslag.

 

Annotatie

45 p.
bijl., ill.
Status: Definitief, Versie 2
Documentnr.: WAU.UBK.3-00326
In opdracht van : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

Naar boven