Onderwerp: Bezoek-historie

Marktverkenning componenten DVM-systeem : een wereldwijde marktverkenning naar systeemdelen voor een duurzaam Verkeersmanagement systeem : versie 1.0
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T.J. Grant, R. Moerman, B.D. Netten

 

Samenvatting

Betreft het verslag van de marktverkenning naar COTS (Commercial Off The Shelf) producten voor generieke delen van het dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem van Rijkswaterstaat. Het rapport is als volgt opgebouwd; -hoofdstuk 2 geeft inzicht in de gevolgde aanpak en de informatiebronnen die geraadpleegd zijn; -in hoofdstuk komt een overzicht van de gevonden COTS producten aan bod die redelijk goed aansluiten bij de gewenste functionaliteit volgens de Architectuur voor Verkeersbeheersing (AVB) en de Applicatie Componenten Topologie (ACT). Per productcategorie zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies weergegeven in relatie tot het doel van de marktverkenning; -hoofdstuk 4 schetst een beeld hoe de architectuur van DVM-systeemen door de markt is opgezet en welke standaarden toegepast worden. Verder zijn er ervaringen in andere branches in dit hoofdstuk opgenomen; -hoofdstuk 5 geeft, in aansluiting op de meer gedetailleerde bevindingen en conclusies in de eerdere hoofdstukken, algemene bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor het gebruikmaken van COTS producten voor DVM toepassingen; -in hoofdstuk 6 zijn de opgedane leerervaringen tijdens de marktverkenning weergegeven. Dit rapport is bedoeld voor degenen binnen Rijkswaterstaat die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden van de besluitvorming en het maken van ontwerpkeuzes voor het SAVIERA (Standaard Applicaties voor Verkeers-Informatie En Regel Algoritmes) systeem.

 

Annotatie

162, (94) p.
ill
Met samenv. in het eng. en ned.
In opdracht van RWS, AVV
Projectbegeleiding P. Kik, G. Mol, W.W. Polman, E.R. van der Ster

Naar boven