Onderwerp: Bezoek-historie

Carpoolen : ruimte in de gemeente
Publicatiedatum:01-02-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

tekst Winkelman & van Hessen

 

Samenvatting

Gaat in op het hoe en waarom van carpoolen. Argumenten voor carpoolen worden aangedragen aan de hand van de huidige knelpunten in de bereikbaarheid, de effectiviteit van samenrijden, en voordelen voor carpoolers. Hoe carpoolen gestimuleerd en uitgevoerd zou moeten worden wordt geïllustreerd door uiteenzetting van de taak en middelen van bedrijven. Met name wordt stilgestaan bij de rol en taken van de gemeente bij het stimuleren van carpoolen.

 

Annotatie

20 p.

Naar boven