Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsnota inzake het goederenvervoer per binnenschip van Nederland naar België en Frankrijk : het zogenaamde Noord-Zuidverkeer
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Invoering wettelijke toerbeurtregeling wordt afgewezen op basis van juridisch-politieke aspecten en beleidsoverwegingen. Wettelijke regeling moet geschieden bij internationaal verdrag; bestaande verdragen, die vrijheid van scheepvaart garanderen, spelen hierbij een rol evenals de Nederlandse interpretatie van de Akte van Mannheim. Beleidsuitgangspunt is vrijheid; vervoerscontracten moeten niet door de overheid worden opgelegd, maar op bedrijfsniveau tot stand worden gebracht. Voostel tot verbetering vrijwillige toerbeurtregeling.

 

Annotatie

13 p.
bijl. ; 30 cm

Naar boven