Onderwerp: Bezoek-historie

De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollands Diep : tegenwoordige en toekomstige situatie
Publicatiedatum:01-01-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Santema

 

Samenvatting

Behandelt een methode voor de berekening van het zuurstofgehalte van rivierwater. Gaat in op de invloed van afvalwaterlozingen op het zuurstofgehalte.

 

Annotatie

16 p.
bijl., fig., tab.
Rapport nr. 25
Met lit. opg.

Naar boven