Onderwerp: Bezoek-historie

Bekostiging stads- en streekvervoer '96
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer (DGV)

 

Samenvatting

Dl. 1 bevat de resultaten van het WROOV-PLUS-onderzoek 1994/1995, welke nieuwe kilometerproduktiefactoren, -verdeelsleutels en opbrengstverdeelsleutels oplevert. Dl. 2 tot en met 7 bevatten ministeriële regelingen.

 

Annotatie

7 dl.
Dl. 1: WROOV-PLUS-onderzoek 1994/1995 in 't kort. - Dl. 2: Ministeriële regeling vervoeropbrengsten 1996. - Dl. 3: Ministeriële regeling experiment decentralisatie noordelijke provincies 1996-1998. - Dl. 4: Ministeriële regeling voorzieningenniveau streekvervoer 1996. - Dl. 5: Ministeriële regeling kosten lokaal en interlokaal openbaar vervoer 1996. - Dl. 6: Ministeriële regeling railinfrastructuur 1996. Dl. 7: Ministeriële regeling extra investeringsimpuls infrastructuur 1996-2000

Naar boven