Onderwerp: Bezoek-historie

Verbinding naar een eiland in de Noordzee
Publicatiedatum:28-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Opgesteld door Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), afdeling Tunnelbouw in samenwerking met de afdeling Bruggenbouw

 

Samenvatting

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een verbinding met een eiland in de Noordzee op civieltechnische facetten en kosten.

 

Annotatie

124 p.
ill., bijl.
(RLD ; 125)
Maakt onderdeel uit van de onderzoeken die in het kader van de nota 'Toekomst van de nationale luchthaven' zijn verricht
[In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat, afdeling Waterbouw namens Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksluchtvaartdienst, Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven]

Naar boven