Onderwerp: Bezoek-historie

Mogelijkheden en effecten van aansluiting Philips High Tech Campus op A2 Tangenten Eindhoven
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

Tijdens de inspraak periode voor de trajectnota/MER Tangenten Eindhoven is door Philips de behoefte geuit om een extra aansluiting ten behoeve van een te ontwikkelen Techno Campus terrein, ter plaatse van het aanwezige NAT LAB (Natuurkundige Laboratorium). In de daarop volgende periode heeft de gemeente Eindhoven zich achter het initiatief van de Techno Campus en van de extra aansluiting geschaard. De aan Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant verstrekte opdracht om een extra aansluiting te onderzoeken en waarvan deze nota het resultaat is, dient als basis voor de besluitvorming over een extra aansluiting.

 

Annotatie

22 p.
bijl., fig., tab.
Met samenv.
Met lit.opg.

Naar boven