Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 2002 Depot IJsseloog
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); door D.J. van 't Zet, I. Brongers en K.D. Oostinga

 

Samenvatting

Bevat informatie over verwerkte hoeveelheden baggerspecie, retourwater, verbruik van energie en nutsvoorzieningen en relevante informatie over het gebruik van de voorzieningen voor exploitatie en de relatie van het eiland met het Ketelmeer.

 

Annotatie

103, [2] p.
bijl., fig., graf., tab.
(RDIJ-rapport ; 2003-3)
Met lit. opg.
ISBN 9036913136

Naar boven