Onderwerp: Bezoek-historie

Werk in uitvoering in kort bestek
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 

Samenvatting

In 1992 is het Project Ramingen Infrastructuur (PRI) gestart met als opdracht aanbevelingen uit het rapport?Raamwerk voor Ramingen? te implementeren. Deze aanbevelingen waren bedoeld om de kwaliteit van de ramingen van Rijkswaterstaat te verbeteren. PRI heeft in zijn aanpak de dialoog centraal gesteld, d.m.v. vraaggesprekken en werkconferenties. Deze dialoog heeft een groot aantal bruikbare inzichten opgeleverd die d.m.v. een ramingsklapper met de dienst wordt gedeeld. Kenmerkend voor PRI is dat het een actie van en voor de dienst is geweest. De klapper is een verzameling ideeën en suggesties waarmee de kwaliteit van ramingen kan worden verbeterd. Hij is zo een handreiking voor dienst om in de geest van PRI voort te gaan met de verdere uitwerking.

 

Annotatie

58 p.
fig.
Publicatie zit in een ringmap
Bijlage in ringmap: IVAS Kostprijszaken / S. van Noorloos, T. van Helvert ; IVAS Kostprijszaken

Naar boven