Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatierapport bodemsanering hoogwatervrijmaking Dongemondgebied : bestek 3880
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Strijbosch; Arcadis Heidemij Advies BV

 

Samenvatting

In de periode van oktober 2000 t/m april 2001 is door de Combinatie Dongemond een vijftal bodemsaneringen uitgevoerd in het kader van de hoogwatervrijmaking in het Dongemondgebied (bestek 3880) in de gemeente Geertruidenberg. De saneringslocaties binnen bestek 3880 betreffen trajecten landbodem in de omgeving van de Centraleweg (sanering 1A en 1B) en het gebied Spoorhaven (sanering 3A) in Geertruidenberg. In de landbodem binnen deze saneringslocaties was sprake van een verontreiniging met zware metalen en/of minerale olie en PAK. In dit evaluatierapport is tevens de milieuhygiënische kwaliteit van de achtergebleven (water)bodem ter plaatse van het (voormalige) baggerspeciedepot van Rijkswaterstaat ter hoogte van Dombosch (Raamsdonkveer) beschreven.

 

Annotatie

20 p.
bijl., fig., tab.
Titel op omslag: Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied : Evaluatierapport bodemsanering : bestek 3880
Projectnr.: 110501.000315
Rapportnr.: 110501/ZF1/5B0/200277
Met samenv.
In opdracht van: Hoogheemraadschap West-Brabant
Dit plan is goedgekeurd door Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant
(beschikking met code DNB/1999/5806) en de provincie Noord-Brabant (beschikking met kenmerk 622753, d.d. 30 juni 1999).

Naar boven