Onderwerp: Bezoek-historie

Risico-inventarisatie knelpunten zijkanaal Twenthekanalen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA), Waterbodems Advies en Uitvoering (RWS, WAU),; S. van Kinderen

 

Samenvatting

Geeft de aanpak, de resultaten en de aanbevelingen van de risico-inventarisatie weer.

 

Annotatie

13 p.
tab.
(Documentnummer: PBR-RIZYT-3-002/WAU.KZT-3-01201)
Definitief

Naar boven