Onderwerp: Bezoek-historie

Handboek grondonderzoek grote projecten : geologisch onderzoek voorafgaand aan grootschalig grond- of baggerwerk op de bodemgesteldheid en eventuele opbrengsten aan zand, grond en klei
Publicatiedatum:01-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Grondstoffen, Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, De Maaswerken; eindredactie: M.W.I.M. van Heijst, met bijdrage van S.H.L.L. Gruijters, J. Gunnink, M. de Kleine…[et al.]

 

Samenvatting

Dit handboek richt zich voornamelijk tot het bouwgrondstoffenaspect van grootschalig grondonderzoek. Een dergelijk onderzoek is in hoofdzaak een geologische exercitie, maar omvat een aantal aspecten die buiten het strikt geologische wekveld liggen. Bij het totstandkoming van dit handboek is gebruik gemaakt fan de kennis en ervaring opgedaan bij De Maaswerken. Hierdoor is het als naslagwerk m.n. geschikt voor toekomstig grondonderzoek als onderdeel van infrastructurele of water bouwkundige werken. Ook voor onderzoeken aangaande de globale grondstoffeninventarisaties is het handboek bruikbaar, zij het in mindere mate.

 

Annotatie

132 p.
bijl., fig., foto's, krt.
Rapportnr. DWW-2002-111
Met lit.opg.
(Publicatiereeks grondstoffen ; 2002/26)
ISBN 9036955157

Naar boven