Onderwerp: Bezoek-historie

'Waarom doen wij dat?' : actoren, rol en taken RD N-B bij collectief personenvervoer : fase 1
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

Op het gebied van collectief personenvervoer zijn vele ontwikkelingen gaande. Daarbij gaat het om decentralisatie van verkeer- en vervoerbeleid naar de provincie, kaderwetgebieden en gemeenten, stimuleren van marktwerking en verhoging van de kostendekkingsgraad. Decentralisatie en marktwerking ontslaan de Directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat (RWS, NB) niet van haar taak na te denken over de functie en structuur van een collectief personenvervoerketen in de provincie. Daarbij past een bezinning op rol en taken. De RWS, NB heft een aantal taken die van invloed (kunnen) zijn op het functioneren van het collectief personenvervoer in de provincie. Deze taken hebben betrekking op: -beheer hoofdwegennet (incl. busbanen); -toetsing infra projecten (van > 25 mln.) met rijksbijdrage; -toetsing van projecten in kader van stimuleringsregelingen; -beleidsmatige toetsing PVVP/RVVP/bestemmingsplannen; -adviestaken railinfra, spoorwegstations; -adviestaken contractsector railvervoer; en -doorvertalen nationaal beleid en inbrengen regionaal beleid in NVVP. Er kan gesteld worden dat RWS, NB invloed uitoefent op schakels binnen de totale vervoersketen. Dit rapport gaat in op: -de rol en taken van de RWS, NB binnen het beleidsveld collectief personenvervoer; -het zoveel mogelijk samen met provincie het probleemveld in kaart te brengen en actoren te benoemen; en -het benoemen van de toegevoegde waarde van RWS, NB.

 

Annotatie

59 p.
bijl., tab.
Met lit.opg.
Met samenv.

Naar boven