Onderwerp: Bezoek-historie

Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden : een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

Dit rapport biedt de beheerders van waterkeringen in havens en afgeschermde gebieden een leidraad voor een gedetailleerde vertaling van golfbelasting buiten de haven naar golfbelasting binnen de haven. Het rapport beschrijft een gedetailleerde methode. De methode biedt enerzijds de mogelijkheid middels relatief eenvoudige rekenregels, waarmee de belangrijkste fysische processen in havens in rekening worden gebracht, te komen tot een vertaling van golfbelasting buiten de haven naar golfbelasting binnen de haven. De eenvoudige rekenregels mogen daarbij worden toegepast als voldaan wordt aan de toepassingscriteria. Anderzijds biedt de methode richtlijnen en criteria voor de toepassing van geavanceerde modellen voor de bepaling van golfbelasting in havens.

 

Annotatie

78 p.
ill.
Rapport RIKZ/2002.034
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) en Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Met lit. opg.
Digitaal document 1.3 Mb

Naar boven