Onderwerp: Bezoek-historie

Bloemlezing crisismanagement
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

In november 1997 is bij Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant een projectgroep crisismanagement ingesteld. Opdracht aan deze groep was om een interactief plan crisismanagement Noord-Brabant op te stellen. De werkwijze zou bij moeten dragen aan de bewustwording intern en extern van de rol van Rijkswaterstaat bij crises. Naast het interactief opstellen van een plan crisismanagement moeten er ook kaders worden geschapen voor het houden van oefeningen en voor het actueel houden van het plan crisismanagement. Om deze opdracht te kunnen vervullen maakt de projectgroep gebruik van‘de ketenbenadering’, een methode voor interactieve, geïntegreerde en resultaatgerichte beleidsontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van de ketenbenadering is het doen van een omgevingsanalyse. Het is van belang om zo vroeg mogelijk in het proces de relevante omgeving in te schakelen. Er is daarom in de periode van april t/m september 1998 gesproken met vele interne en externe actoren die voor crisismanagement Rijkswaterstaat relevant zijn. Deze bloemlezing bevat de antwoorden van de respondenten op deze vragen geordend naar vier voor ons plan belangrijke onderwerpen: taken en bevoegdheden, netwerk, communicatie en knelpunten.

 

Annotatie

28 p.
ill.

Naar boven