Onderwerp: Bezoek-historie

Op weg naar een emissieloos schip en een duurzame binnenvaart
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

OpdenKamp Adviesgroep

 

Annotatie

38 p.
tab.
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Projectcoördiantor: J. Meijerink

Naar boven