Onderwerp: Bezoek-historie

Prognose 2020 : technische rapportage
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Verkeersprognose voor het jaar 2020, waarbij er zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van beschikbare gegevens en modellen. Het gehanteerde verkeersmodel bestaat uit twee onderdelen: -unimodaal automobiel (personenauto- en vrachtverkeer, etmaalperiode, twee-uursavondspits en twee-uurs afgeleide ochtendspits). Het unimodale model is een beschrijvend model en geeft op gedetailleerd niveau verkeersintensiteiten; -simultaan model (drie vervoerswijzen, vier motieven, opgesplitst naar autobereikbaarheid en niet-autobereikbaarheid). Het simultane model is een verklarend model, dat met name bedoeld is om verkeersprognoses op te stellen. Door een wisselwerking tussen unimodale en het simultane model worden de sterke kansen van beide modellen gecombineerd. Het beleidsscenario dat ten grondslag ligt aan de prognoses komt, op een paar wijzigingen na, overeen met het beleidsscenario dat onlangs bij de studis?Verkeersprognose A2 Rondweg ?s-Hertogenbosch? en ?A2, regio Eindhoven? is toegepast. De basis voor voor deze beleidsuitgangspunten wordt gevormd door het

 

Annotatie

25 p.
bijl., tab., fig,.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)
Kenmerk: RDN119/Huh/2243
Projectteam opdrachtgever(s):
-C.H. van Velthoven
-A.F. van Schriek
Projectteam Goudappel Coffeng:
-H.W.M. Pijnappels, projectleider
-H.B. Huisman
Projectomschrijving: Verkeersprognose 2020 Noord-Brabant
Met lit.opg.

Naar boven