Onderwerp: Bezoek-historie

A2, regio 's-Hertogenbosch : technische rapportage
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat heeft aan Goudappel Coffeng de opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuwe prognose voor de A2 (regio?s-Hertogenbosch). Het is gewenst over nieuwe verkeersprognoses voor de jaren 2010 en 2020 te beschikken. Het verkeersmodel ?s-Hertogenbosch uit 1998 (ontwikkeld door Goudappel Coffeng) is hierbij als uitgangspunt genomen. In dit model is voor het studiegebied rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen en het verkeers- en vervoersbeleid. Op deze manier wordt het verkeersbeeld voor zowel de huidige situatie als voor de prognosejaren 2010 en 2020 met de meest recente inzichten beschreven. Voor het buitengebied is het NRM (Nieuw Regionaal Model) gehanteerd. Dit is gedaan opdat het doorgaande verkeer zo goed mogelijk aansluit bij eerdere prognoses die door de directie Noord-Brabant zijn gehanteerd. In deze technische rapportage worden aanpassingen t.o.v. het stedelijk model 1998 en de uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd, beschreven. Resultaten van berekeningen worden hier in hoofdlijnen gepresenteerd.

 

Annotatie

29 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van: P.J.A.M. Veeke (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB))
Kenmerk: RDN110/Kfj/1988
Projectteam Goudappel Coffeng: H.W.M. Pijnappels, W.J. de Kruijf
Projectomschrijving: Verkeersprognoses A2 Rondweg 's-Hertogenbosch
Met lit.opg.

Naar boven