Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse werkprocessen
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB); W. van Hazendonk, M. van den Broek

 

Samenvatting

Eén van de drie pijlers die in het IBO plan van aanpak voor 1997 staan beschreven heeft betrekking op het analyseren van werkprocessen. De andere twee hebben betrekking op het ontwikkelen van een besturingsmodel en communicatie. Met het analyseren van werkprocessen wordt bedoeld het doorlichten van processen binnen de directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat om vast te stellen of dat deze zodanig zijn ingericht dat zij in staat zijn om de geformuleerde bedrijfsvoeringsstrategie te realiseren.

 

Annotatie

24 p.
bijl., fig., tab.
Titel op omslag: IBO analyse werkprocessen : leidraad voor het beschrijven van processen
Status: Ter accordering DT
Bestand: U:\data\ibo\analyse werkprocessen.doc

Naar boven