Onderwerp: Bezoek-historie

Argus en kustbeheer
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S.G.J. Aarninkhof; WL Delft Hydraulics

 

Samenvatting

Geeft een beeld van de huidige stand van zaken rond het Argus systeem en op welke wijze de monitoringsmethodiek zou kunnen bijdragen aan de vervulling van de informatiebehoefte van kustbeheerders.

 

Annotatie

III, 31 p.
ill.
Report Z2720
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van het project KUST*2000
Met lit. opg.

Naar boven