Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten verkeer en vervoer PMR Moerdijk : een kwalitatieve verkenning
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. de Knegt, P.G. Eversdijk; RBOI Adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichting

 

Samenvatting

Nadere invulling aan een globale verkeers- en vervoersanalyse voor de oplossingsrichting Zuid-West-Nederland (ZWN), voor zover het gaat om het zeehaventerrein Moerdijk. Dit rapport dient aan te sluiten bij het reeds afgeronde onderzoek voor de zeehavengebieden Vlissingen en Terneuzen. Het onderzoeksgebied voor de effecten van de zeehavenontwikkeling is beperkt tot Westelijk Noord-Brabant, inclusief de belangrijkste aan- en afvoerroutes richting Rijnmond, Antwerpen, Zeeland en in oostelijke richting. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden in dit rapport besproken.

 

Annotatie

30 p.
bijl.., krt., tab., fig.
Losse krt.
Met lit.opg.
Met samenv.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD)

Naar boven