Onderwerp: Bezoek-historie

Versoberingsopties HSL-zuid/A16 : concept
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Jonker, Rumpff; Grontmij

 

Samenvatting

Uitgevoerde analyse van het voorliggende geïntegreerde ontwerp voor de HSL-zuid en de verbreding van de A16 in de provincie Brabant (Hollands Diep - grens). Het doel van deze analyse is het aangeven van mogelijkheden tot kostenbesparing d.m.v. versobering, alsmede het toetsen van deze opties aan een aantal randvoorwaarden. Verschillende alternatieven van het tracé worden besproken met de vermoedelijk te besparen bedragen, maar ook de effecten op o.a. uitvoeringstermijn, bestuurlijke afspraken, geluidshinder, milieu, etc. komen aan bod.

 

Annotatie

55 P.
tab.
Losse bijl.: Versoberingsopties HSL-zuid/A16 : concept : bijlage
Met samenv.
In opdracht van: Projectdiectorie HSL-zuid (DGP-Overeenkomst 1913)
O.N.: 42.8965.1
Doc.nr.: ROM/98001949-RI/CK

Naar boven