Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie van onderzoek naar de verspreiding van baggerspecie op Loswal Noord
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C.M. Uffink; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Noordzee

 

Samenvatting

In dit rapport wordt een inventarisatie gegeven van de onderzoeken welke door de Rijkswaterstaat verricht zijn naar de verspreiding van de op Loswal Noord gestorte baggerspecie. Ingegaan wordt op stortplaatsen en gestort materiaal; bodemonderzoek op en rond Loswal Noord; onderzoek naar de waterbeweging en het zwevende-stofgehalte op en rond Loswal Noord en overig onderzoek.

 

Annotatie

34 p.
ill., tab., krt. ; 30 cm
Rapport nr.: NZ-N-79.27. - Met samenvatting.

Naar boven