Onderwerp: Bezoek-historie

Gedrag en bestrijding van zeer snel verdampende vloeistoffen en gaswolken
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Gemeentelijke Hogere Technische School (HTS) 's-Gravenhage, Afdeling Chemische Techniek; P. Hogewoning

 

Samenvatting

Het vervoer over zee van chemische stoffen is de laatste jaren sterk toegenomen. De meest vervoerde chemicaliën werden aan de hand van hun fysische en chemische eigenschappen in hoofdgroepen ingedeeld. Aan de hand van de karakteristieke eigenschappen van zo'n hoofdgroep, kan per hoofdgroep het gedrag van de stoffen uit die hoofdgroep worden onderzocht. Tevens kan worden aangegeven wat per groep de gevaarsaspecten en eventuele bestrijdingsmethoden zijn. Dit rapport behandelt stoffen die na vrijkomen zeer snel verdampen. De verdamping van de stoffen is te vertragen, door het leggen van een schuimdeken over de verdampende plas. Het grootste gevaar van de stoffen schuilt in het brand- en explosiegevaar en het gevaar voor vergiftiging door inhalatie. Om een gaswolk te detecteren kan gebruik worden gemaakt van Dräger buisjes en explosiemeters.

 

Annotatie

54 p.
ill., tab., fig., graf.
(Studentenverslag ; S22)
Met lit. opg. - Met bijl. - Met samenvatting
In opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven