Onderwerp: Bezoek-historie

Gaswolken : onderzoek naar de betrouwbaarheid van omvangbepalingen met continue bron
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Gemeentelijke Hogere Technische School (HTS) 's-Gravenhage, Afd. Chemische Technologie; Jan de Kok

 

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het doen van een uitspraak over de betrouwbaarheid van dat gedeelte van het computerprogramma "GROEP I", waarin omvangbepalingen voor een continue bron worden gedaan. In principe worden daartoe alle variabelen opéén na constant gehouden, terwijl de omvang voor verschillende waarden van die ene variabele wordt bepaald. Zo komt elke variabele aan de beurt en kan de reaktie van de omvang op de verandering van de variabelen worden aangegeven. Uit de resultaten kan de conclusie worden getrokken, dat de omvang zich volgens de theorie aan de veranderingen aanpast, dus dat het genoemde programmagedeelte naar behoren loopt.

 

Annotatie

29 p.
ill., graf., tab
(Studentenverslag ; S64)
Met lit. opg. - Met bijl. - Met samenvatting
In opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven