Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie "REFEREE"
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO - Milieu en Energie, Instituut voor Milieuwetenschappen (IMW); H.P.M. Schobben, M.C.Th. Scholten, H. van het Groenewoud ... [et al.]

 

Samenvatting

REFEREE (= Risk Evaluation Framework Estimating the Risks of Ecological Effects) is een methode om de risico's op ecologische effecten als gevolg van activiteiten op de Noordzee te kunnen inschatten. In dit rapport wordt de opzet van REFEREE, naar de huidige stand van zaken, beschreven en besproken. Van elk van de te onderscheiden modules worden de principes gepresenteerd en wordt de werking aan de hand van een voorbeeld (de beoordeling van de risico's van baggerspeciesoort op Loswal Noord voor biota in de Waddenzee) gedemonstreerd. Daarbij wordt ingegaan op de keuzes en het gebruik van modellen en gegevens. Op grond van deze presentatie worden sterkten en zwakten, alsmede behoeften voor verder ontwikkeling, van REFEREE geevalueerd.

 

Annotatie

ill.
(TNO-rapport ; IMW-R93/027)
(Engelse versie aanwezig)
Met lit. opg.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ) onder begeleiding van Hans Otten, Marijke Dirkson en John Schobben

Naar boven