Onderwerp: Bezoek-historie

Draaiboek oefening Olstran 1979
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee, Rampenbestrijdingsorganisatie (RWS, NZ)

 

Samenvatting

Door de Directie Noordzee is een scenario opgemaakt waar bij een aanvaring tussen twee schepen een hoeveelheid olie vrijkomt, welke de zee en de kust verontreinigt. Als gevolg hiervan wordt de rampenorganisatie Noordzee ingesteld. Volgens de richtlijnen in het rampenplan Noordzee wordt de bestrijdingsorganisatie gevoerd. Door de Provinciale Waterstaat Noord-Holland is een scenario opgemaakt voor de bestrijding van de kustverontreinigingen. Uitgegaan wordt hierbij, dat alle kustgemeenten in de provincie Noord-Holland betrokken worden. Bij de oefening komen de volgende zaken aan de orde: het alarmeringsbericht; scenario Operationeel Centrum (OC); scenario meteoberichtgeving Controle- en Informatie Centrum (CIC); inzet Smal Agt scenario; scenario simulatorteam (ST) en scenario verkenningsvliegtuig.

 

Annotatie

6, [60] p.
fig., ill., tab.
Met lit. opg.

Naar boven