Onderwerp: Bezoek-historie

Coördinatieregeling bestrijding kustverontreiniging Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

 

Samenvatting

Het doel van de regeling is primair om de samenwerking tussen betrokken directies van Rijkswaterstaat en de procedurele en operationele afspraken vast te leggen om in geval van een verontreiniging van de kust gecoördineerd te kunnen handelen. Tevens wordt weergegeven hoe de betrokken regionale overheden worden geinformeerd en op de hoogte gehouden van het verloop van de acties en acties zo nodig met hen worden afgestemd.

 

Annotatie

27 p.
bijl., fig., tab.
Met lijst van afkortingen

Naar boven