Onderwerp: Bezoek-historie

Betekenis van Noordzeebeheer voor de kustrecreatie
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

ZKA Markt en Beleid

 

Samenvatting

In opdracht van de Directie Noordzee is een studie uitgevoerd gericht op drie vraagstukken: wat zijn de raakvlakken tussen recreatie, kustbeheer en kustontwikkeling en welke ideeën en initiatieven verdienen aandacht van Rijkswaterstaat?; in welk economisch perspectief kunnen/moeten de ontwikkelingen worden geplaatst en wat zijn de te verwachten effecten? ; onder welke condities en op welke termijn kunnen (synergie) voordelen worden bereikt. De studie geeft een inzicht in de overlapping tussen de taken van de Directie Noordzee en de toeristisch-recreatieve betekenis van de Nederlandse Noordzeekust. Het verkregen inzicht vormt een basisdocument voor een strategische vraag binnen de Directie Noordzee, n.l.: wil de directie meer betrokken zijn bij recreatie en toerisme en op welke wijze? Beschrijft ten behoeve van deze interne discussie de toeristisch-recreatieve sector aan de Nederlandse Noordzeekust ten zuiden van Den Helder. Het beeld omvat een inzicht in de aard en de structuur van de kustrecreatieve sector, de betekenis van deze sector en de mogelijke overlappingen in belangen van de sector en de Directie Noordzee ter bepaling van de synergievoordelen.

 

Annotatie

II, 48, [10] p.
bijl., ill.
Projectnr.: HV97111
Rapportage in opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven