Onderwerp: Bezoek-historie

Bepaling van de stroomsnelheid vanaf vaartuigen
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Gemeentelijke Hogere Technische School (HTS) 's-Gravenhage, Afdeling Chemische Techniek; J. Baelde

 

Samenvatting

In samenwerking met Labofina in België is een koffer ontwikkeld met meetapparatuur ter bepaling van de fysische- en chemische eigenschappen van een olievlek. Tijdens de ontwikkeling van de FINA-koffer kwam naar voren dat het wenselijk was, deze mede te voorzien van een instrument ter bepaling van de stroomsnelheid vanaf vaartuigen, omdat de stroomsnelheid tevens een rol speelt in de verplaatsing van een olievlek. In dit kader werd een onderzoek verricht naar een eenvoudige en goedkope methode waarmee goede resultaten behaald kunnen worden.

 

Annotatie

[19] p.
ill.
(Studentenverslag ; S32)
Met lit. opg. - Met bijl.
In opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven