Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimpad : ontwerpen van toekomstbeelden : informatiemap RUIMPAD-ontwerpateliers : algemeen deel
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Mirjana Milanovic; Milanovic Ontwerp en Advies]

 

Samenvatting

Het project Ruimpad dient om lange-termijnstrategieën te ontwikkelen voor vervoernetwerken, vervoersystemen en ruimtelijke patronen voor het personenverkeer in het jaar 2050, teneinde de kwaliteit van ruimtegebruik, milieugebruik en tijdgebruik (RMT) te verbeteren. In het deelproject 'Ontwerpen van toekomstbeelden' worden ruimtelijke toekomstbeelden gemaakt, die zullen dienen voor de toepassing van het in eerdere fasen ontwikkelde instrumentarium van RUIMPAD (Ruimtelijke Patronen en Vervoernetwerken). In 4 ontwerpateliers zullen een reeks van ruimtelijke ontwerpen gemaakt worden. Deze informatiemap geeft informatie over het doel en de positie van de ontwerpateliers in het traject van het Ruimpad. Tevens worden de opgaven voor de ateliers omschreven.

 

Annotatie

50 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van VROM, RPD in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding H. Puylaert (Projectteam Ruimpad), A.I.J.M. van der Hoorn (AVV) e.a.

Naar boven