Onderwerp: Bezoek-historie

Roompotsluis : lokatie, vorm en inrichting : programma van eisen voor de centrale bediening
Publicatiedatum:01-12-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider H. Zoontjens]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Schepvaart

 

Samenvatting

De belangrijkste randvoorwaarden voor een vlot en veilig schutten met de Roompotsluis zijn het vaarwater, de verkeersdeelnemers, de configuratie van het sluizencomplex en het bedieningssysteem. In dit rapport wordt uitgegaan van een gedecentraliseerd bedieningssysteem metéén sluisfunctionaris. Voor een goede taakuitvoering is vooral zicht op het werkgebied van belang. Gezien de eisen die worden gesteld is gekozen voor een lokatie aan de zuidzijde van de kolk bij het aan de zeezijde gelegen sluishoofd. Vervolgens wordt nader ingegaan op de benodigde uitrusting, te weten: bedienings- en signaleringsmiddelen, marifoon, systemen voor aanvullende visuele informatie (closed-circuit-TV), de communicatiemiddelen en de beveiligingsmiddelen tegen inbraak, bezetting en brand. De bouwkundige voorzieningen voor en de vormgeving van de operationele ruimte worden eveneens behandeld.

 

Annotatie

23 p.
fig. ; 30 cm
Nota S80.44.1

Naar boven