Onderwerp: Bezoek-historie

De rol van gewoonte(-gedrag) bij vervoermiddelkeuze
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Verkeerskundig Studiecentrum (VSC); A.J. Rooijers, E.M. Steg

 

Samenvatting

A.h.v. een uitgebreid literatuuronderzoek wordt een beeld geschetst van het vormingsproces en de functie alsook van mogelijke methoden ter beïnvloeding van gewoonten inzake vervoermiddelkeuze en -gebruik in het algemeen en autogebruik in het bijzonder. Gesteld wordt dat gewoontevorming bij vervoermiddelkeuze vooral bepaald wordt door de frequentie van gebruik voor een bepaalde verplaatsing en de positieve ervaringen die daarbij worden opgedaan. Die ervaringen hebben een belangrijke invloed op nieuwe beslissingen en kunnen er uiteindelijk toe leiden dat voor- en nadelen van mogelijke vervoersalternatieven nog nauwelijks of niet meer worden afgewogen. Tegelijkertijd is de kans groot dat zich t.a.v. de alternatieven hardnekkige mispercepties vormen. Als gevolg van deze mechanismen lijkt met name habitueel autogebruik alleen te veranderen met ingrijpende maatregelen, bestaande uit een integrale aanpak van overredende communicatie, financiële en infrastructurele ontmoediging van het autogebruik alsmede substantiële verbeteringen van de alternatieven.

 

Annotatie

55 p.
fig. ; 23 cm
Rapport VK 91-07. - Met lit. opg. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Verkeerskunde (DVK). - Projectbegeleiding P. Liedekerken

Naar boven