Onderwerp: Bezoek-historie

Risico's op tweede- en derde-orde-wegen buiten de bebouwde kom : deelrapportage in het kencijfer-project uit het Onderzoekjaarplan 1995
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); F. Poppe

 

Samenvatting

In het kader van het Onderzoekjaarplan 1995 zijn de risicogegevens voor een aantal wegtypen (de zogenaamde kencijfers) geactualiseerd. In dit rapport wordt verslag gedaan van de werkzaamheden voor het onderdeel niet-autosnelwegen (tweede- en derde-orde-wegen) buiten de bebouwde kom.

 

Annotatie

11 p.
ill.
Rapport R-96-65
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding M.E. van der Wal

Naar boven