Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor het ontwerpen van autosnelwegen [ROA] : hoofdstuk II : alignement
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat (RWS) [ROA-Werkgroep Alignement]

 

Samenvatting

Het hoofdstuk Alignement van de ROA beschrijft de voorwaarden waaraan de geometrische vorm van de autosnelweg moet voldoen. De richtlijn geeft vooral inzicht in de achtergronden van deze voorwaarden. Daarnaast worden waar mogelijk regels voor streefwaarden gerealiseerd, en waar noodzakelijk (uit overwegingen van ruimtebeslag, kosten, landschap etc.) worden minimale ontwerpparameters toegepast. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het toepassingsgebied van de richtlijn. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke aandacht gegeven moet worden aan het alignement in de verschillende ontwerpstadia van de autosnelweg (van projectstudie tot definitief plan). Hoofdstuk 3 geeft achtergrondinformatie over enige algemene uitgangspunten bij het ontwerp. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het wegbeeld, overdag en bij duisternis, waarna in de hoofdstukken 5,6,7 gekeken wordt naar de ruimtelijke vorm, de horizontale en de verticale alignementen. De hoofdstukken 8 en 9 verstrekken informatie over aanvullende voorzieningen t.b.v. een goed wegbeeld en over diverse andere onderwerpen.

 

Annotatie

159 p.
ill.
ISBN 9012067812

Naar boven