Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen : deel I markering : deel II bebakening
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK); Grontmij; Commissie Bebakening en Markering van Wegen; A. Hoogvorst

 

Samenvatting

Herziening van de sinds 1977 van kracht zijnde Richtlijnen voor de Bebakening en Markering van Wegen, waarbij gekeken is naar (de uitgangspunten van) het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de technische ontwikkelingen sinds de oude richtlijnen, internationaal plaatsvindende ontwikkelingen, en vereenvoudiging m.b.t. handhaving van de verkeersveiligheid. Eerst worden basismarkeringen besproken: in lengterichting, in dwarsrichting, en overig. Vervolgens komen markeringen per ontwerpelement aan de orde, o.a. rechte wegvakken, horizontale en verticale bogen, wisselstroken, kruipstroken, vluchtstroken en vluchthavens, fietspaden, openbaar-vervoerbanen, parkeerhavens, bushalteplaatsen, laad- en loshavens, invoegstroken, toeritten, afritten, verkeerspleinen, spoorwegovergangen, verkeersdrempels. Tot slot wordt ingegaan op bebakening van wegvakken, kruispunten, oversteekplaatsen, beweegbare bruggen, spoorwegovergangen, en obstakels langs en boven de weg die het profiel van vrije ruimte beperken, en op extra bebakening van onoverzichtelijke bogen, kruispunten en oversteekplaatsen.

 

Annotatie

251 p.
fig.
ISBN 9012067847

Naar boven