Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen bewegwijzering : deel aanduidingsbeleid
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek; Werkgroep Bewegwijzering; ANWB

 

Samenvatting

Er worden richtlijnen aangegeven om te bepalen welke doelen op wegwijzers moeten worden aangegeven, op welke wijze dit moet gebeuren en hoeveel doelen er opéén wegwijzer kunnen staan. Aan de orde komt het aanduidingsbeleid m.b.t. geografische doelen (interlokale bewegwijzering, overgang van interlokale naar lokale bewegwijzering) en specifieke doelen (industrieterreinen, vliegvelden, bedrijven en instellingen, toeristisch-recreatieve objecten, parkeerplaatsen, benzineverkooppunten, horecabedrijven, bankvoorzieningen, kampeer- en caravanterreinen, parkeer- en reisvoorzieningen (P+R), verblijfsrecreatieve voorzieningen). Verder wordt aandacht besteed aan het beleid m.b.t. overige voor weggebruikers van belang zijnde aanduidingen (weilandborden, mottoborden, borden m.b.t. werk-in-uitvoering e.d.) en m.b.t. informatiepanelen. Tot slot wordt ingegaan op de verwijdering van geplaatste aanduidingen of aangebrachte verwijzingen, de kosten van vervaardigen, plaatsen, vervangen, aanpassen, onderhouden en herstellen van bewegwijzering, en de procedure voor de aanvraag van een aanduiding of een verwijzing.

 

Annotatie

96 p.
ill.
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
ISBN 9012081076

Naar boven