Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen bewegwijzering: deel II niet-autosnelwegen : deel II niet-autosnelwegen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW); Werkgroep Bewegwijzering; ANWB

 

Samenvatting

Vervanging en uitbreiding van de richtlijnen voor de bewegwijzering van niet-autosnelwegen 1984. Deze richtlijnen zijn opéén lijn gebracht met het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990. Aan de orde komen: het systeem van informatie (buiten de bebouwde kom, binnen de bebouwde kom, in het overgangsgebied, in de lokale bewegwijzering, in de interlokale bewegwijzering), technische eisen t.a.v. de wegwijzer, plaatsing van wegwijzers, het aangeven van omleidingen, en wisselbewegwijzering. In een hoofdstuk "overige onderwerpen" wordt ingegaan op o.a. aanduidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, fietsbewegwijzering, bewegwijzering van toeristische routes, verzorgingsplaatsen en carpoolpunten, straatnaamborden en huisnummerborden.

 

Annotatie

324 p.
ill.
Uitg. in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
ISBN 9012081068

Naar boven